Akcia vianoc

Poradenstvo pre životný štýl a rozvoj osobnosti

Antinikotínová terapia  

ENGLISH VERSION

 

Náš test má len orientačný charakter a v žiadnom prípade nenahrádza odbornú diagnostiku. Jeho úlohou je približne určiť do akej miery je klient závislý od nikotínu a napomôcť mu rozhodnúť sa s fajčením skoncovať.

1) Za aký čas po prebudení si zapálite prvú cigaretu?2) Je pre Vás ťažké nefajčiť tam, kde to nie je dovolené?
 


3) Ktorej cigarety je pre Vás najťažšie se vzdať?
 


4) Koľko cigariet denne vyfajčíte?
 


5) Zapálite si častejšie počas prvých hodín po probudení než počas zvyšku dňa?

   


6) Fajčíte aj keď ste chorý/á tak, že ste väčšinu dňa v posteli?
 

Ostávajúci počet odpovedí: 6

Výsledok testu:

Poradenstvo pre životný štýl a rozvoj osobnosti
Antinikotínová terapia
Tel.: 044/551 44 04
Mobil: 0908 629 621